Wie we zijn

Casa Joya Nerja is betrouwbaar voor de verwerking van persoonsgegevens op een wijze zoals vermeld in dit privacybeleid.

Persoonlijke informatie wordt zorgvuldig verwerkt en beschermd. De eisen van de privacywetgeving zullen worden nageleefd. Als dynamisch bedrijf in een snel ontwikkelende omgeving is het belangrijk om dit privacybeleid regelmatig bij te werken.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen

Casa Joya Nerja heeft een boekingsplatform ontwikkeld voor klanten om ons herenhuis te ontdekken en een prachtige accommodatie in Nerja, Spanje te boeken. Om dit te realiseren, worden de persoonlijke gegevens van een klant verwerkt wanneer de klant gebruik heeft gemaakt van de diensten van Casa Joya Nerja en / of wanneer de klant rechtstreeks persoonlijke informatie heeft verstrekt. Casa Joya Nerja verwerkt persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en eventuele wettelijke verplichtingen te kunnen afhandelen.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten kan Casa Joya Nerja de volgende persoonlijke informatie beheren:

 • Contact- en adresgegevens (bijv. Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht)
 • Financiële informatie (bijv.IBAN-nummer, creditcardgegevens, facturen en betaalmethode)
 • Informatie over persoonlijke voorkeuren (bijv. Bestemmingen, faciliteiten en reisdata)
 • De inhoud van schriftelijke of mondelinge berichten die voortvloeien uit het contacteren van Casa Joya Nerja via e-mail, telefoon, sociale media of een alternatief communicatiemiddel.
 • Alle andere persoonlijke informatie verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Doel

Casa Joya Nerja gebruikt persoonlijke gegevens om:

 • het uitvoeren van diensten, zoals het verwerken, aanvullen, wijzigen en / of annuleren van een reservering.
 • neem contact op met de klant
 • factuurgegevens verzenden
 • klantenservice verbeteren
 • de werking en / of inhoud van de website verbeteren
 • de mogelijkheid bieden om veilig een account op de website aan te maken
 • de opdrachtgever informeren over interessante ontwikkelingen en diensten

Derden

Casa Joya Nerja zal geen persoonlijke informatie van welke aard dan ook aan derden verkopen. Bij de omgang met persoonsgegevens kan Casa Joya Nerja gebruik maken van de diensten van een derde, in opdracht van Casa Joya Nerja, om de gegevens te verwerken. In dergelijke gevallen zal Casa Joya Nerja ervoor zorgen dat de derde partij de informatie op een veilige manier behandelt en de wet handhaaft.

Casa Joya Nerja voorziet de accommodatie van de nodige informatie om ervoor te zorgen dat de diensten naar tevredenheid zullen worden geleverd en om de voltooiing of mogelijke wijziging of annulering van een reservering bij de betrokken accommodatie mogelijk te maken.

Minderjarigen

In het geval dat een cliënt jonger is dan zestien jaar, worden persoonsgegevens alleen verwerkt met toestemming van een ouder of wettelijke voogd.

Veiligheid

Casa Joya Nerja hecht veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens en neemt voorzorgsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wanneer de klant vindt dat dit niet het geval is, of als de klant enige onbezonnenheid opmerkt, dient hij of zij contact op te nemen met Casa Joya Nerja via info@casajoyanerja.com

Bewaartermijn

Casa Joya Nerja zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel van de genoemde gegevens te realiseren. Als er een wettelijke basis is voor de verwerking van persoonsgegevens, zullen de wettelijke bewaartermijnen worden herzien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft de opdrachtgever het recht om zijn persoonsgegevens op te vragen, zijn toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en / of bezwaar te maken tegen de methode van gegevensverwerking door Casa Joya Nerja. De klant kan ook contact opnemen met Casa Joya Nerja over zijn persoonlijke gegevens waarover Casa Joya Nerja mogelijk beschikt, en om te vragen deze gegevens te ontvangen of door te sturen naar een door de klant aangewezen organisatie.

Om er zeker van te zijn dat het legitiem is dat de klant om persoonlijke informatie vraagt, heeft Casa Joya Nerja een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto (ID) nodig bij het verzoek. Zorg ervoor dat u de foto, MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart maakt, dit om de privacy te vrijwaren. Casa Joya Nerja zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren.